Tłumaczenie dla Uniwersytetu Warszawskiego

Data publikacji: 2016/11/18, zmodyfikowano: 2017/12/11

Author

Autor: miw


Tłumaczenie dla Uniwersytetu Warszawskiego

W tym tygodniu spotkała nas niebywała okazja wzięcia udziału w rozwijającej dyskusji o sztuce i religii. Na zlecenie Zakładu Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego w ramach Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW tłumaczyliśmy symultanicznie z i na język rosyjski. Było to tłumaczenie konferencyjne podczas prezentacji oraz dialogowe – podczas dyskusji z prelegentem. Tłumaczenie dla Uniwersytetu Warszawskiego to dla nas ogromne wyróżnienie.

Wydarzenie, któremu towarzyszyliśmy, odbyło się w piątek, 18.11.2016, w budynku dawnego BUW-u na kampusie głównym UW. Prezentacja rozpoczęła się o 9:45 i trwała półtorej godziny. Po niej przyszedł czas na dyskusję z prelegentem. Był nim znamienity gość z Rosji, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa, Władimir Koszajew. Temat, jaki wybrał mówca, był nie lada wyzwaniem dla tłumacza, nawiązywał bowiem do sztuki chrześcijańskiej w bardzo szerokim ujęciu. Profesor mówił nie tylko o ogromnym wpływie sztuki sakralnej na jej odbiorców, ale także o jej historii, poczynając od pierwszych wieków naszej ery. Opisywał, jak zmieniało się rozumienie wydarzeń religijnych i ich odzwierciedlanie w sztuce na przestrzeni wieków.

Tłumaczenie wykonane podczas tego wydarzenia wymagało od tłumacza znajomości bardzo rozległego słownictwa nie tylko z dziedziny sztuki, ale także religii. Ogromnym utrudnieniem były w niektórych przypadkach diametralne różnice pomiędzy nazewnictwem w religii katolickiej i prawosławnej – tłumacz musiał więc wykazać się nie tylko znajomością terminologii, ale także umiejętnością użycia jej w odpowiednim kontekście.

Dziękujemy za zaufanie

Bardzo nas cieszy fakt, że mogliśmy przyczynić się do poszerzenia wiedzy słuchaczy w zakresie sztuki, religii i historii. Wszystkie trzy wymienione dziedziny mają ogromny wpływ na życie i poglądy każdego z nas. Możliwość pomocy w ich nieco szerszym zrozumieniu była dla nas niesamowitą przyjemnością.