Tłumaczenie rozmowy telefonicznej – język francuski

Data publikacji: 2018/04/06, zmodyfikowano: 2018/08/02

Author

Autor: admin


Tłumaczenie rozmowy telefonicznej – język francuski

Tłumaczenie rozmowy telefonicznej – język francuski (06.04.2018)

Tłumaczenie rozmowy telefonicznej

Dnia 6 kwietnia 2018 mieliśmy przyjemność organizować dla naszego klienta kolejne tłumaczenie konsekutywne na szczeblu międzynarodowym. Spotkanie odbyło się w formie rozmowy telefonicznej, w gmachu jednego z organów władzy państwowej w Warszawie. Uczestniczyło w nim dwóch francuskich mecenasów sztuki oraz troje przedstawicieli polskich władz. Była to już trzecia telekonferencja, podczas której strony ustalały kolejne warunki współpracy między sobą. Umowa, o której rozmawiano dotyczyła jednej z drogocennych polskich dzieł sztuki, a negocjacje jej warunków rozpoczęły się już kilka miesięcy temu.

Tłumacz przysięgły języka francuskiego

Od samego początku stronie polskiej towarzyszył w nich jeden z naszych doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka francuskiego. Poprzez zdobyte wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie nabyte na przestrzeni lat (również poza zawodem tłumacza), stał się on specjalistą w wielu różnych dziedzinach sztuki. Doskonała znajomość słownictwa branżowego oraz bardzo duże zaangażowanie tłumacza w rozmowy pomiędzy stronami pozwoliły w trakcie tego spotkania osiągnąć naszemu klientowi zamierzone przez niego cele.

Spotkanie stron przebiegło płynnie i bez żadnych komplikacji, między innymi za sprawą biegłości tłumacza w tej dziedzinie. Dyskusjom nad warunkami współpracy towarzyszyła miła atmosfera wzajemnego szacunku i chęci porozumienia. Podobnie jak dwa poprzednie tłumaczenia, minione spotkanie zakończyło się w przeciągu godziny, nie kończąc jednak samych negocjacji warunków współpracy. Klient zapewnił nas, że w przyszłości z pewnością będą odbywały się kolejne rozmowy w celu ustalenia dalszych szczegółów umowy pomiędzy stronami. Jako biuro również zapewniliśmy naszego klienta, że z wielką przyjemnością będziemy –  za pośrednictwem tłumacza – towarzyszyli mu przy organizacji kolejnych spotkań, aż do samej finalizacji umowy.

Summary
Tłumaczenie rozmowy telefonicznej - język francuski
Article Name
Tłumaczenie rozmowy telefonicznej - język francuski
Description
Dnia 6 kwietnia 2018 mieliśmy przyjemność organizować dla naszego klienta kolejne tłumaczenie konsekutywne na szczeblu międzynarodowym. Spotkanie odbyło się w formie rozmowy telefonicznej, w gmachu jednego z organów władzy państwowej w Warszawie. Uczestniczyło w nim dwóch francuskich mecenasów sztuki oraz troje przedstawicieli polskich władz.
Author
Publisher Name
Biuro Tłumaczeń MIW
Publisher Logo