Monthly Archives:

marzec 2013


Konferencja Uniwersytetu Warszawskiego

8 marca nasze biuro brało udział w organizacji konferencji, dotyczącej różnorodności w biznesie oraz problemu wykluczenia w miejscu pracy z powodu płci, pochodzenia, wieku,