Na zaślubiny czas!


Ślub z obcokrajowcem W dzisiejszych czasach w dobie internetu bardzo łatwo zawiera się znajomości z obcokrajowcami. Jedna z nich doprowadziła nawet do ślubu! 14.04.2014 przy udziale tłumacza zapewnionego przez nasze biuro tłumaczeń odbyło się uroczyste podpisanie dokumentów w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to pierwszy etap, na którym wymagana
jest obecność tłumacza przysięgłego. Przeprowadził on tłumaczenie ustne konsekutywne z języka angielskiego. Wszystko odbyło się punktualnie, a praca naszego tłumacza nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Teraz, gdy już wiemy, że Biuro Tłumaczeń MIW zapewnia obsługę tłumaczeniową na takie wydarzenia, jak m.in. śluby, nie pozostaje nam nic innego tylko wychodzić za obcokrajowca 🙂