Rozprawa w sądzie


Tłumaczenie w sądzie Jak wiemy z poprzednich artykułów – tłumacz przysięgły na wezwanie sądu ma obowiązek wziąć udział w rozprawie. Okazuje się jednak, że nie tylko sędzia takiej pomocy potrzebuje. 13 stycznia 2014 roku jedna ze stron postępowania powierzyła nam zadanie zorganizowania tłumaczenia ustnego z języka angielskiego. Oczywistym jest fakt, iż wydarzenie to było bardzo oficjalne, stąd nasze Biuro
Tłumaczeń MIW musiało zapewnić odpowiedzialnego, punktualnego i sumiennego tłumacza. I tak właśnie się stało! Naszych tłumaczy charakteryzuje wysoki poziom świadczonych usług oraz jakość na miarę organów sprawiedliwości.

Naszymi partnerami są nie tylko firmy, ale również klienci indywidualni, czego wyrazem jest powyższe tłumaczenie. Mamy nadzieje na kolejne zlecenia!