Tłumaczenie handlowe, konsekutywne


Tłumaczenie handlowe, konsekutywne

Tłumaczenie handlowe, konsekutywne – język hiszpański, 4.03.2020 r.

Środek tygodnia, 4 marca, był dniem pracowitym. Wykonaliśmy kilka przekładów. Jednym z nich było konsekutywne tłumaczenie handlowe w kombinacji hiszpański-polski. Odbyło się ono podczas spotkania przedstawicieli firm z branży kolejowej. Spotkanie dotyczyło relacji biznesowo-handlowych. Praca naszego tłumacza konsekutywnego języka hiszpańskiego objęła najmniejszą jednostkę zwykłego tłumaczenia ustnego, czyli blok czterogodzinny.

Tłumaczenie handlowe – przekład konsekutywny

Tłumaczenie handlowe , konsekutywne
Tłumaczenie handlowe , konsekutywne

Wykonywaliśmy niedawno przekład dla przewoźnika z branży kolejowej, jednak odbywał się on w kombinacji polski-angielski. Tym razem mieliśmy do czynienia z hiszpańskim. Oznacza to, że tłumacz języka hiszpańskiego musiał podjąć przygotowania podobne do tych, które przedsięwzięli jego koledzy kilka tygodni wcześniej. Oczywiście, pamiętamy, że to spotkanie miało charakter głównie biznesowo-handlowy. Domyślić się więc można, że przede wszystkim były to rozmowy na tematy ogólne, bez określonej specjalizacji i terminologii. Na pewno padały jednak terminy z zakresu kolei, na co nasz tłumacz musiał być – i oczywiście był – przygotowany.

Tłumaczenie podczas spotkania biznesowego to jednak specyficzny rodzaj przekładu. Zadaniem tłumacza jest nie tylko opanowanie terminologii. Musi on również dobrze wyczuć rozmówców i atmosferę wydarzenia i dopasować się do niej. Jeśli rozmówcy są swobodni i wypowiadają się potocznie, powinien się do tego dostosować. Przyjęcie rejestru zbyt oficjalnego może sprawić, że jedna ze stron pomyśli, że ta druga trzyma się na dystans. Taki brak zrozumienia może negatywnie wpłynąć na wyniki rozmów. Jeśli zaś obydwie strony przyjmują ton oficjalny, tłumacz również musi się do niego dopasować. Brak takiego dopasowania może skutkować tym, że któraś ze stron poczuje się zlekceważona. To także może oddziaływać negatywnie na rezultaty spotkania. Doświadczeni tłumacze mają jednak świadomość tego, że muszą przekazać nie tylko treść wypowiedzi. Wiedzą, że liczy się również styl, rejestr, czy ton, w jakim wypowiadają się uczestnicy spotkania. Skupiają się więc nie tylko na terminologii, ale również na wymienionych czynnikach.

Cieszymy się, że możemy sprawdzić się podczas różnego rodzaju przekładów. Wiemy, że doświadczenie naszych tłumaczy pozwoli na zachowanie najwyższej jakości. Ta z kolei może być kluczowa dla Klienta nie tylko w trakcie spotkania, ale również po. W końcu to także od tłumacza zależy przebieg wydarzenia i jego wyniki. Mimo że to wielka odpowiedzialność, z chęcią bierzemy ją na siebie.

Summary
Tłumaczenie handlowe, konsekutywne
Article Name
Tłumaczenie handlowe, konsekutywne
Description
Środek tygodnia, 4 marca, był dniem pracowitym. Wykonaliśmy kilka przekładów. Jednym z nich było konsekutywne tłumaczenie w kombinacji hiszpański-polski. Odbyło się ono podczas spotkania przedstawicieli firm z branży kolejowej. Spotkanie dotyczyło relacji biznesowo-handlowych. Praca naszego tłumacza konsekutywnego języka hiszpańskiego objęła najmniejszą jednostkę zwykłego tłumaczenia ustnego, czyli blok czterogodzinny.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo