Tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego


Tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego

Tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego 18.10.2019

tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego

 

Bardzo często nasi tłumacze ustni podczas wydarzeń tłumaczą z języka obcego na polski oraz z języka polskiego na obcy. Tym razem, to znaczy podczas wydarzenia z dnia 18 października, nasz tłumacz tłumaczył tylko w jednym kierunku – z języka niemieckiego na polski. Czego dotyczyło to spotkanie?

Tłumaczenie techniczne

Wydarzenie to odbyło się w Piasecznie, w siedzibie producenta systemów wentylacyjnych. W związku ze zmianą w strukturze organizacyjnej firmy, nasz klient potrzebował przekładu podczas prezentacji nowego prezesa. Choć tłumaczenie nie było długie, bo zaledwie godzinne, wymagało przygotowania – mamy tu na myśli nie tylko dojazd na miejsce docelowe, ale także zapoznanie się z terminologią. Nie jest bowiem możliwe, żeby przewidzieć, czy prezentacja będzie czysto zapoznawcza, czy też pojawią się w niej wątki związane z firmą bądź z doświadczeniem nowego prezesa, a do tego tłumacz musi orientować się w ściśle technicznej branży, jaką jest branża systemów wentylacyjnych.

Warto wspomnieć, że podczas takich wydarzeń tłumacz musi być przygotowany nie tylko pod względem terminologicznym, lecz także pod względem własnego wyglądu. Podczas gdy w trakcie tłumaczeń symultanicznych tłumacz pozostaje najczęściej mało lub wręcz niewidoczny dla swoich odbiorców, podczas tłumaczenia konsekutywnego prezentuje się przed ich oczami w stopniu zbliżonym do mówcy gdyż zwykle stoi obok. Choć czasem uważa się, że tłumacz jest tylko głosem i cieniem mówcy, którego tłumaczy, sami tłumacze nie mogą zapominać o odpowiedniej prezencji i ubiorze dopasowanym do okoliczności. Tłumacz może zrobić na odbiorcach dobre lub złe wrażenie zanim jeszcze otworzy usta, poza tym ubiór nieodpowiedni do okazji może stawiać organizatora lub mówcę w złym świetle. Warto zatem zadbać o wygląd, by nie być przyczyną nieprzyjemnych sytuacji.

Nasi tłumacze są profesjonalni w każdym calu i przygotowani pod względem zarówno terminologii, jak i całej otoczki wydarzenia. Niestraszne są im więc ani tłumaczenia podczas luźnych spotkań, ani podczas ważnych firmowych zebrań, jak w tym przypadku.