Tłumaczenie online webinaru i webcastu


Tłumaczenie online webinaru i webcastu

Tłumaczenie online webinaru

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy ograniczamy do minimum kontakty twarzą w twarz, świat technologii nabiera zupełnie nowego znaczenia. Większość naszego życia, na tyle, na ile to możliwe, staramy się przenieść do Internetu. Na szczęście, coraz więcej usług i procedur uległo cyfryzacji. Istnieją też już różnorodne narzędzia do tego, by wydarzenia, które do tej pory odbywały się gdzieś fizycznie, teraz odbyły się online, jak np.: tłumaczenie online webinaru. Nie wiemy, ile potrwa obecna sytuacja, a życie musi toczyć się dalej. Warto więc zapoznać się z dostępnymi narzędziami i usługami tak, aby kontynuować działalność naszej firmy i wydarzenia w jej ramach zaplanowane.

Jak zorganizować konferencję online?

Przyjrzyjmy się więc następującej sytuacji: planowaliśmy zorganizować konferencję. Powody mogły być różne – przekazanie informacji o nowym produkcie czy usłudze, przedyskutowanie nowinek w branży, doszkolenie kadry. Nie chcielibyśmy przesuwać jej w nieskończoność, nie wiedząc tak naprawdę, kiedy będziemy mogli ją bezpiecznie zorganizować. Musimy więc znaleźć inny sposób, aby wydarzenie się odbyło. Krótko omówiliśmy już temat różnych form tego, jak zorganizować konferencję online i na żywo zorganizować tłumaczenie online webinaru. Dziś skupimy się na sposobie całkowicie zdalnym, opisując szczegółowo kilka możliwości, jak przeprowadzać konferencje online, a także jak włączyć w to tłumaczenie online.

Konferencje online

Konferencje online niewątpliwie mają wiele zalet. Oczywiście, w obecnej sytuacji umożliwiają one uczestnictwo zdalne, co jest niezwykle ważne. Możemy zachować bezpieczeństwo, pozostać w domu, a nadal czerpać korzyści z udziału w konferencji. Taka konferencja online może przyjąć różne formy. Dziś skupimy się na dwóch podstawowych.

Konferencja w formie webcast

Pierwszą z nich jest webcast. Można go porównać do nadawania programu w telewizji na żywo. To znaczy, widzimy i słyszymy co się dzieje, nie mamy jednak możliwości interakcji z prowadzącym czy prelegentem. Webcast jest dobrym wyjściem, jeśli chcemy dotrzeć do ogromnej liczby osób, jednak nie zależy nam na tym, by uzyskać od nich jakikolwiek wkład lub feedback.

Konferencja w formie webinaru

Drugą formą jest webinar (zwany również webinarium). Jak wskazuje sama nazwa, jest to internetowe seminarium. Może to być jednak nieco mylące. Seminarium nierzadko kojarzy nam się ze studiami i wykładami, które zwykle wymagały od nas tylko słuchania. W przypadku webinarium jest inaczej. Oczywiście, opiera się ono na tym, że uczestnicy widzą prelegenta lub prezentację (w zależności od tego, jaki obraz jest w danej chwili udostępniany). W swoich słuchawkach słyszą również to, co występujący mówi. Webinar różni się od webcastu tym, że uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie nawzajem, jeśli zajdzie taka potrzeba i umożliwią to na swojej platformie. Dnia 26 marca uczestniczyliśmy właśnie w takim webinarium i byliśmy „obecni” z naszymi tłumaczami konferencyjnymi języka angielskiego. Link do webinarium oraz możliwość posłuchania naszych tłumaczy znajdziecie tutaj: webinar tłumaczony przez tłumaczy ustnych z Biura Tłumaczeń MIW

Możliwości webinaru

Webinarium daje dzięki temu możliwość interakcji pomiędzy prelegentem a uczestnikami, w różny sposób. Najczęściej jest to oferowany przez platformę do organizacji webinaru czat. Można również zorganizować sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo dużo platform do webinariów umożliwia również udostępnienie materiałów wymagających wkładu od uczestników, np. wypełnienia ankiety czy wykonania jakiegoś zadania. Jeśli chcemy naszą konferencję przenieść do Internetu, jej organizacja w formie webcastu czy webinaru to doskonały pomysł. Co jednak w przypadku, gdy miała to być konferencja międzynarodowa? Jak zorganizować tłumaczenie zdalne konferencji?

Tłumaczenie online webinaru i webcastu

Oczywiście, tłumaczenie zdalne (online) webcastu czy webinaru jest jak najbardziej możliwe. Jak wygląda takie tłumaczenie na odległość? Przypomina ono tłumaczenie konferencji na żywo i w rzeczywistości tym właśnie jest. Odbywa się bowiem w formie tłumaczenia symultanicznego. Tłumaczenie na odległość różni się tym, że tłumacze nie siedzą w kabinach, a w domach (lub innych wybranych przez siebie miejscach). Na swoich ekranach widzą prelegenta lub prezentację, a w słuchawkach słyszą, co ten mówi. Symultanicznie tłumaczą te treści do swojego mikrofonu, a treść ich tłumaczenia udostępniana jest uczestnikom.

Tłumaczenie podczas webcastu może przypominać tłumaczenie telewizyjne. Możemy nie widzieć tłumacza, a tylko słyszeć jego głos nałożony na oglądane przez nas wideo. W przypadku webinaru bardziej prawdopodobny jest stuprocentowy live streaming tłumaczenia. Oznacza to, że tłumacz – tak samo jak inni uczestnicy – może być dla reszty widoczny. Dla takiego tłumacza tworzy się specjalny kanał, na którym słychać będzie wygłaszaną przez niego treść tłumaczenia. Uczestnicy mają oczywiście wybór – mogą słuchać wersji oryginalnej (kanał prelegenta) lub tłumaczonej (kanał tłumacza). Oczywiście, przy konferencji wielojęzycznej może pracować wielu tłumaczy. Każdy otrzyma wtedy swój własny kanał, a uczestnicy będą wybierać ten, który będzie im potrzebny.

Relay, czyli tłumaczenie sztafetowe

Warto zaznaczyć, że podczas tłumaczenia konferencji na żywo w Internecie również można zorganizować tzw. relay, czyli tłumaczenie sztafetowe. Jak? Tłumacz, który ma być w sztafecie drugi, przełącza się na kanał pierwszego tłumacza, a nie prelegenta. Przykład? Mamy hiszpańskojęzycznego mówcę, a uczestnikami są osoby polsko- i angielskojęzyczne. Zatrudniamy więc tłumaczy symultanicznych języka hiszpańskiego i angielskiego. Hiszpańskojęzyczny mówca wygłasza prezentację, tłumacz hiszpańskiego tłumaczy na polski dla polskojęzycznych użytkowników. Na jego kanał przełącza się również tłumacz angielskiego. Ten tłumaczy z polskiego na angielski, dla uczestników, którzy posługują się językiem angielskim. Jak widać, konferencje online nie ograniczają możliwości tłumaczenia, i wykonalne jest dokładnie to, czego dane wydarzenie wymaga.

Przykład:

Prelegent ESP —-> Tłumacz ESP-PL —> Tłumacz PL-ENG

Kanał 1              —-> Kanał 2                 —-> Kanał3

Na Kanale 1 pozostają uczestnicy hiszpańskojęzyczni, na Kanale 2 – polskojęzyczni, a na Kanał 3 przełączają się uczestnicy angielskojęzyczni.

Dodatkowe usługi przy tłumaczeniu zdalnym konferencji

Wyjaśniliśmy sobie kwestię tłumaczenia samej konferencji online. Warto by było również opisać dodatkowe usługi, które mogą się przydać przy tłumaczeniu zdalnym konferencji. Niekoniecznie wszystkie wiążą się z tłumaczeniem ustnym. Pierwsza jednak jak najbardziej jest z nim powiązana. Wspomnieliśmy przecież o możliwości uwzględnienia sekcji pytań i odpowiedzi podczas naszego wydarzenia. Można zorganizować ją na dwa sposoby. Pierwszy możemy określić jako pisemno-ustny.

Pytania w formie pisemno – ustnej

Pytania w formie pisemno – ustnej oznaczają to, że uczestnicy zadają pytania na czacie, które tłumacz tłumaczy również z udziałem czatu. Prelegent odpowiada, co tłumacz przekłada już ustnie.

Pytania w formie ustno – ustnej

Można jednak zastosować drugi sposób – całkowicie ustny. Wymaga to jednak wydatnej pracy moderatora. Ten musiałby zadbać, żeby, po pierwsze, w jednej chwili mówiła tylko jedna osoba, po drugie, tłumacz miał czas i możliwość przełączyć się na jej kanał. Musiałoby to wyglądać następująco: dany uczestnik zgłasza chęć zadania pytania. Tłumacz przełącza się na odbiór od tego uczestnika, prelegent przełącza się na odbiór od tłumacza. Pytanie jest zadawane, co tłumacz przekłada, a prelegent słucha. Następnie z powrotem tłumacz przełącza się na prelegenta, który udzieli odpowiedzi. Jest to dużo bardziej wymagające, jednak możliwe.

Materiały dla uczestników w innym języku

Pamiętajmy jednak, że pytania i odpowiedzi to nie jedyna treść, która będzie wymagała tłumaczenia. Kolejną mogą być materiały dla uczestników, o których również wspomnieliśmy. Jeśli materiały przygotowuje prelegent, mogą być one w innym języku. Z tego względu wymagać będą tłumaczenia pisemnego, zamówionego przed konferencją, aby na jej czas były już gotowe i załadowane na platformę. Dlatego właśnie należy o tym pomyśleć wcześniej, podobnie jak o innych opisanych usługach dodatkowych.

Podsumowanie

Jak udowodniliśmy, konferencje online są jak najbardziej możliwe do zorganizowania. Mogą okazać się nie tylko bezpieczne w obecnym czasie, ale również atrakcyjne w późniejszym. Ich zorganizowanie – w formie webcastu czy webinaru – wymaga co prawda nieco wkładu i odpowiednich narzędzi, jest jednak możliwe. Tak samo wykonalne jest również zapewnienie tłumaczenia zdalnego takich konferencji. Będzie to tłumaczenie symultaniczne, bez kabiny, za to ze specjalnym kanałem tłumacza, na który będą mogli się przełączyć użytkownicy. Możliwe jest również zorganizowanie tłumaczenia sztafetowego, a także wcześniejszy przekład pisemny materiałów. Jak widać, tłumaczenie konferencji na żywo w Internecie to żaden problem. Zachęcamy więc do korzystania z takich usług!