Tłumaczenie ustne techniczne


Tłumaczenie ustne techniczne

Tłumaczenie ustne techniczne – język węgierski 22.01.2020 r.

Ostatnio mamy szczęście pracować nie tylko z tymi najbardziej popularnymi językami jak angielski czy niemiecki. Udaje nam się również zdobywać Klientów poszukujących języków rzadszych. Niewątpliwie jednym z takich jest język węgierski. Właśnie jego, oczywiście w kombinacji z polskim, dotyczyło tłumaczenie, które wykonaliśmy 22 stycznia dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Był to przekład konsekutywny wykonywany przez jednego z naszych tłumaczy.

Administracja drogowa – tłumaczenie ustne techniczne

Tłumaczenie techniczne – konsekutywne
Tłumaczenie techniczne – konsekutywne

Tłumaczenie dotyczyło spotkania polskiej organizacji zajmującej się administracją drogową z jej węgierskim odpowiednikiem. Jego tematyką była działalność tych organizacji. Wiemy stąd, że tłumaczenie było w przeważającej większości tłumaczeniem technicznym. Nie otrzymaliśmy jednak od Klienta zbyt wielu informacji ponad te podane wyżej. Co powinno się zrobić w takim przypadku?

Wiemy, że tłumacz zobowiązany jest się przygotować. Co jednak w takiej sytuacji, kiedy Klient nie chce lub, ze względu na poufność, nie może dostarczyć szczegółów ani materiałów? Wspominaliśmy już, że tłumacze zobowiązani są do zachowania poufności. Nie ma więc czego się obawiać. Zdarza się jednak, że mimo to nie otrzymują oni od Klientów zbyt wielu informacji. W takiej sytuacji, muszą spróbować przewidzieć, o czym może traktować spotkanie.

Przykład? Do opisywanego wydarzenia zapewne dobrze by było przygotować jak najwięcej informacji o spotykających się organizacjach. W przypadku polskiej – zakres działalności, ważne aktualności, i oczywiście wszelkie nazwy w języku obcym. W przypadku obcej podobnie – tyle że wszystko trzeba również wyrazić w języku polskim. Do tego warto by było zapoznać się z siecią dróg w Polsce i na Węgrzech i przyswoić nieco terminologii. Jakiej? Terminologię ogólnotechniczną tłumacze specjalistyczni mają opanowaną, a dobrze by było zagłębić się w branżową. Dobry i doświadczony tłumacz na takich podstawach zdoła zbudować zgrabne i trafne tłumaczenie.

Cieszymy się, że możemy pracować z różnorodnymi językami i zapewniać tłumaczy na wydarzenia o zróżnicowanej tematyce. Dzięki temu cały czas stajemy przed nowymi wyzwaniami, którym udaje nam się z sukcesem sprostać!

Summary
Tłumaczenie techniczne – konsekutywne
Article Name
Tłumaczenie techniczne – konsekutywne
Description
Ostatnio mamy szczęście pracować nie tylko z tymi najbardziej popularnymi językami jak angielski czy niemiecki. Udaje nam się również zdobywać Klientów poszukujących języków rzadszych - tym razem była to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Niewątpliwie jednym z takich jest język węgierski. Właśnie jego, oczywiście w kombinacji z polskim, dotyczyło tłumaczenie, które wykonaliśmy 22 stycznia. Był to przekład konsekutywny wykonywany przez jednego z naszych tłumaczy.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo