Tłumaczenie z j. litewskiego – branża paliwowa


Tłumaczenie z j. litewskiego – branża paliwowa

Tłumaczenie z języka litewskiego – branża paliwowa (10-11.09.2019)

Nie zwalniamy tempa z tłumaczeniami ustnymi. W dniach 10-11 września 2019 zapewniliśmy przekład ustny z języka litewskiego w trakcie konferencji o tematyce paliwowej. Konferencja została zorganizowana dla jednego z największych dostawców paliwa w Polsce i odbyła się w Płocku.

Organizowane przez Klienta wydarzenie jest corocznym spotkaniem, na które każdorazowo zapraszani są goście w Litwy. Nie inaczej było również w tym roku. Gdy Litwini potwierdzili swoją obecność na konferencji, Klient zwrócił się do naszego Biura Tłumaczeń MIW o zapewnienie tłumacza ustnego. Jego zadaniem było tłumaczenie szeptane polskich wystąpień na język litewski, a na koniec dnia wykonanie tłumaczenia konsekutywnego na język polski, w trakcie krótkiej prezentacji wygłaszanej przez Litwinów.

Tłumaczenie techniczne

Tłumaczenie z języka litewskiego - tłumaczenie techniczne Ten scenariusz powtórzył się zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Tłumacz musiał sprostać technicznym pojęciom występującym na konferencji, takim jak: recykling, emisja dwutlenku węgla, pojęcia związane z biorafinerią oraz elektrociepłownią, ochroną środowiska oraz wszelkimi innymi pojęciami okołopaliwowymi. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu tłumacza, wydelegowanego przez nasze biuro MIW, oraz wcześniej przesłanym materiałom przez Klienta, tłumacz zrealizował przekład językowy na najwyższym poziomie.

Pomimo, iż tłumaczenie w ciągu dwóch dni konferencji nie trwało łącznie 8 godzin, to zostało rozliczone jako dwie dniówki. Wynikało to z faktu, iż było to zlecenie wyjazdowe, w przypadku którego minimalnym rozliczeniem są 2 bloki tłumaczeniowe, czyli 8 godzin zegarowych na każdy dzień. Podczas tego rodzaju konferencji również warto wziąć pod uwagę koszt noclegu, który zawsze zostaje doliczony do usługi.

Ten dwudniowy przekład wykonany przez tłumaczy z Biura Tłumaczeń MIW potwierdza, że jesteśmy w stanie sprostać zleceniom dotyczącym tłumaczeń technicznych również z tych mniej popularnych języków, nie znajdujących się w pierwszej grupie językowej (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Do takich na pewno należy litewski, dlatego tym bardziej się cieszymy na zadowolenie Klienta.