Tłumaczenia konsekutywne: Warszawa i cała Polska

tłumaczenia konsekutywne Warszawa tłumaczenia ustne Warszawa tłumaczenie konsekutywne - sprzęt

Tłumaczenia konsekutywne to jeden z rodzajów tłumaczeń ustnych polegający na tym, że osoba będąca mówcą musi co jakiś czas przerywać swój wywód, by tłumacz mógł przekazać odbiorcom treść w języku docelowym. Tłumacz i mówca zabierają więc głos naprzemiennie.

Ten typ tłumaczeń, ze względu na jego specyfikę najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy mówca posługuje się jednym językiem, a duża grupa odbiorców drugim. Wystarcza wtedy jeden tłumacz, gdyż może on w ten sposób poradzić sobie również z pytaniami odbiorców. Naturalnymi zastosowaniami tłumaczeń konsekutywnych są więc prezentacje, prelekcje, szkolenia, ale również negocjacjespotkania biznesowe, czy wypowiedzi osób obcojęzycznych na sali rozpraw.

Tłumacz konsekutywny

Tłumacz konsekutywny powinien posiadać zestaw cech i umiejętności, które pozwalają na to, by czuć się swobodnie w wystąpieniach publicznych. Ze względu na przedstawioną wyżej specyfikę tłumaczeń konsekutywnych, tłumacz najczęściej znajduje się na scenie, w pobliżu mówcy. W związku z powyższym, tłumacz konsekutywny powinien:

  • Nie bać się wystąpień publicznych,
  • Mieć nienaganną prezencję,
  • Być obeznany z pracą z mikrofonem.

Powyższe umiejętności, nawet w połączeniu z doskonałą znajomością języka, mogą jednak nie wystarczyć, by tłumaczenie nazwać profesjonalnym.

Profesjonalne tłumaczenie konsekutywne

Profesjonalne tłumaczenie konsekutywne można poznać po warsztacie tłumacza, ale też przygotowaniu przekładu od strony technicznej. Jeśli chodzi o tę pierwszą cechę, to sama znajomość języka w wielu przypadkach nie będzie wystarczająca. Tłumacz konsekutywny może i powinien wspierać się notatkami. W trakcie wypowiedzi mówcy tłumacz zapisuje notatki, które stanowią zakodowane tekstowo i graficznie, nieraz z użyciem symboli, podsumowanie treści tej wypowiedzi. Dzięki temu, tłumacz ma możliwość wsparcia swojej pamięci podczas odtwarzania wypowiedzi w języku docelowym.

Jeśli chodzi o stronę techniczną, profesjonalne tłumaczenie konsekutywne jest w dużej mierze zależne od sprzętu i nagłośnienia. Nawet najlepszą pracę tłumacza może zepsuć piszczący głośnik, lub popsuty mikrofon. Organizatorzy wydarzenia powinni też pamiętać, że wypowiedź tłumaczona konsekutywnie zabierze o około 80% więcej czasu, niż takie samo wystąpienie bez tłumaczenia. Właściwe uwzględnienie tego w agendzie spotkania świadczy o profesjonalizmie organizacji tłumaczenia.

Tłumaczenie liaison

Tłumaczenie liaison można zakwalifikować jako odmianę tłumaczenia konsekutywnego. Charakteryzuje się tym, że przekładane są krótkie fragmenty wypowiedzi, dzięki czemu treść przekazywana jest pełniej. Tłumacz nie musi sporządzać notatek, gdyż przekłada niemalże zdanie po zdaniu. Jak się łatwo domyślić, mówca musi robić przerwy znacznie częściej. Tłumaczenie liaison stosowane jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża precyzja przekładu, jak np. podczas rozpraw sądowych.

Tłumaczenia konsekutywne – Warszawa, Polska, Świat

Druga największa grupa tłumaczeń ustnych organizowanych przez nasze biuro to tłumaczenia konsekutywne. Warszawa jest dla nas podstawowym rynkiem, gdyż nasze biuro mieści się w samym jej centrum, ale organizowaliśmy już tłumaczenia konsekutywne w najróżniejszych lokalizacjach w Polsce i na świecie. Z ciekawszych lokalizacji możemy wymienić Gruzję, czy Izrael. Chętnie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w doborze rodzaju tłumaczenia najbardziej odpowiedniego dla danego wydarzenia.


Prześlij zapytanie