Tłumaczenie dla Getin Noble Bank S.A.


Tłumaczenia biznesowe 28 sierpnia w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska odbyło się podpisanie aktu notarialnego dla Getin Noble Bank S.A. Na wymienionym wydarzeniu konieczna była obecność tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego – wydelegowaliśmy do tego zadania odpowiedniego tłumacza, który profesjonalnie wykonał  zadanie. Często otrzymujemy zlecenia tłumaczeń ustnych dla międzynarodowych korporacji, więc jesteśmy świadomi tego, ze nasi tłumacze muszą być odpowiednio przygotowani do realizacji tego typu zleceń – dzięki takiemu podejściu Klienci cenią naszych tłumaczy nie tylko za dokładność i płynność tłumaczenia wypowiedzi, ale także za znajomość tematyki i specjalistycznego słownictwa 🙂