Tłumaczenie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Oświęcim W dniu 2 października 2013 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyły się 25 Obrady Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, która istnieje już od 2000 roku. Międzynarodowa Rada Oświęcimska zajmuje się kwestiami związanymi z byłym hitlerowskim obozem Auschwitz-Birkenau, ale również innymi byłymi obozami zagłady na terenie Polski. Międzynarodowa Rada Oświęcimska jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania byłych obozów zagłady. Przewodniczącym Rady jest profesor Władysław Bartoszewski, a członkowie Rady są różnych narodowości.

Ze względu na fakt, że członkowie pochodzą z różnych krajów, niezbędne było zaangażowanie tłumaczy symultanicznych, których obecność zapewniło Biuro Tłumaczeń MIW. Tłumaczenie było realizowane z trzech języków: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Oprócz tłumaczy, nasze Biuro zorganizowało cały potrzebny sprzęt symultaniczny oraz konferencyjny, a dodatkowo na życzenie organizatorów, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego całość obrad była nagrywana.

Zapewnienie kompleksowej usługi tłumaczeń dla tak ważnego spotkania, nie sprawiła nam żadnego problemu. Obrady przebiegły zgodnie z harmonogramem. Tłumacze, perfekcyjnie wykonali swoją pracę, za co osobiście zostali wyróżnieni od przewodniczącego profesora Władysława Bartoszewskiego.

Referencje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego