Tłumaczenie konferencji transportu drogowego


Tłumaczenie konferencji transportu drogowego

Tłumaczenie symultaniczne podczas rocznicy powstania organizacji ogólnoeuropejskiej – j. angielski 22.10.2019

Dnia 22 października w Warszawie dwójka naszych tłumaczy języka angielskiego wykonała symultaniczne tłumaczenie konferencji transportu drogowego tłumaczenie konferencji transportu drogowego – dwudziestej rocznicy powstania organizacji zrzeszającej służby kontroli transportu drogowego państw europejskich. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do świetności obchodów okrągłej rocznicy.

Tłumaczenie symultaniczne VIP

Wydarzenie to jest niewątpliwie ciekawym punktem w pracy naszego biura, przede wszystkim ze względu na swoją rangę – organizacja ta zrzesza kilkanaście państw europejskich i realizuje cele ważne dla całej Europy, m.in. usprawnienie kontroli celnych. Obecnie prezydencję w niej sprawuje Polska, dzięki czemu uroczystość, podczas której tłumaczyliśmy, odbyła się właśnie w naszym kraju.

Nasi tłumacze symultaniczni przyzwyczajeni są do szerokiego audytorium, wśród członków którego znajdują się ważne osobistości z różnych państw lub organizacji. Tym razem ich doświadczenie w tym kierunku bardzo się przydało – w wydarzeniu, podczas którego dokonywali przekładu, brało udział wielu urzędników wysokiej rangi, w tym przewodniczący organizacji, przedstawiciel naszego kraju w randze ministra, a także reprezentanci innych państw europejskich.

Specjalistyczna terminologia

Jak nietrudno się domyślić, powaga wydarzenia nie była jedynym wyzwaniem z nim związanym – nasi tłumacze musieli zmierzyć się z terminologią dotykającą wielu dziedzin, takich jak ruch i transport drogowy, kontrole celne, współpraca międzypaństwowa itp. Mimo faktu, że są to dziedziny dość specjalistyczne, nasi tłumacze doskonale poradzili sobie z terminologią i strukturami z nimi związanymi.

Podsumowując, jesteśmy bardzo dumni, że ci klienci zaufali właśnie nam i powierzyli pracę przy tak ważnym wydarzeniu o zasięgu ogólnoeuropejskim. Podejmując to wyzwanie pokazaliśmy, że nasi tłumacze gotowi są do pracy na najwyższym szczeblu, z wykorzystaniem wysoce specjalistycznej terminologii.