Tłumaczenie symultaniczne na Uniwersytecie w Siedlcach


Tłumaczenie symultaniczne na Uniwersytecie w Siedlcach

Tłumaczenie symultaniczne na Uniwersytecie w Siedlcach – język rosyjski 14.11.2019

Jak wynika z opisów naszych realizacji, tłumaczenia symultaniczne najczęściej wykonujemy w obrębie języka angielskiego. Zdarza się również język niemiecki, jednak język naszych wschodnich sąsiadów wykorzystujemy nieco rzadziej. Tym razem było jednak inaczej – dnia 14 listopada, nasi tłumacze Tlumaczenie-symultaniczne-na-Uniwersytecie-w-Siedlcach języka rosyjskiego wzięli udział w serii wykładów na Uniwersytecie w Siedlcach, dokonując podczas nich przekładu symultanicznego.

Kabina symultaniczna

Warto wspomnieć, że siedlecki uniwersytet zdecydował się również na skorzystanie z naszego sprzętu. Jego ilość pokazuje, że wydarzenie cieszyło się popularnością. Wykorzystano bowiem jedną kabinę, przeznaczoną dla tłumaczy symultanicznych języka rosyjskiego, a do tego 100 odbiorników. Widać więc, że liczba słuchaczy, którzy potrzebowali przekładu w kombinacji polski-rosyjski, była znaczna.

Najciekawszym aspektem tego wydarzenia była jednak jego tematyka oraz to, co oznaczała ona dla naszych tłumaczy. Wystąpień podczas wydarzenia było kilkadziesiąt i choć ogólnie można opisać je jako związane z Rosją, były bardzo różnorodne. Ich tematy dotyczyły bowiem polityki i przemian ustrojowych, gospodarki, energetyki, bezpieczeństwa, szeroko pojętych stosunków na linii Federacja Rosyjska-Polska, Rosja-Zachód, a także Rosja-Unia Europejska. Obejmowały jednak również takie tematy jak kultura, język, stereotypy związane z Rosją. Jak widać, spektrum było niezwykle szerokie. Jaki wpływ miało to na pracę tłumaczy?

Po pierwsze, musieli być przygotowani pod względem terminologii z wielu zakresów – nie tylko polityka, ale również technika i nauka. Po drugie, musieli wspaniale orientować się w realiach kulturowych kraju i być w stanie nie tylko sprawnie i dokładnie przełożyć całą treść wystąpień, ale niekiedy również w kilku słowach wyjaśnić dane pojęcie, jeśli jest charakterystyczne tylko dla realiów rosyjskich. Po trzecie wreszcie, co szczególnie ważne w trakcie wydarzeń dotyczących polityki, musieli dokonywać przekładu bezstronnie, bez ujawniania swoich sympatii i poglądów. Choć każdy tłumacz, jak i każdy z nas, ma swoje poglądy, podczas pracy nie powinien się z nimi ujawniać. Niezależnie od tego, jaki stosunek ma do treści głoszonych przez mówcę, powinien przekładać je jak najwierniej, bez żadnego emocjonalnego zabarwienia (pomijając oczywiście odzwierciedlanie emocji wyrażanych przez mówcę). Nasi doświadczeni tłumacze doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Wydarzenie, które miało miejsce na Uniwersytecie w Siedlcach, niewątpliwie stanowiło wyzwanie dla naszych tłumaczy języka rosyjskiego, ze względów wymienionych powyżej. Pamiętajmy jednak, że dla profesjonalisty takie wyzwania to nieodzowna część jego zawodu i świetnie sobie z nimi radzi, właśnie tak, jak nasi tłumacze symultaniczni.

Summary
Tłumaczenie symultaniczne na Uniwersytecie w Siedlcach
Article Name
Tłumaczenie symultaniczne na Uniwersytecie w Siedlcach
Description
Dnia 14 listopada, nasi tłumacze języka rosyjskiego wzięli udział w serii wykładów na Uniwersytecie w Siedlcach, dokonując podczas nich przekładu symultanicznego.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo