Tłumaczenie symultaniczne


Tłumaczenie symultaniczne

Wspominaliśmy ostatnio, jak szeroki jest zakres tematyczny tłumaczeń symultanicznych z języka angielskiego, które wykonujemy. Ostatnio mieliśmy okazję jeszcze bardziej go poszerzyć. W weekend 1 i 2 lutego nasi tłumacze wykonali bowiem tłumaczenie symultaniczne podczas szkolenia dotyczącego komunikacji ludzi i psów. Wykorzystali do tego nasz sprzęt – jedną kabinę oraz 90 odbiorników.

Jak już wspomnieliśmy, wydarzenie odbyło się w weekend. Nasi tłumacze symultaniczni języka angielskiego mieli więc nie tylko pracującą sobotę, ale także niedzielę. W tym zawodzie zdarza się to stosunkowo często. Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są przecież podczas szkoleń, konferencji, sympozjów. Są to wydarzenia przeznaczone dla osób pracujących, w związku z czym bywają organizowane w weekendy. Tłumacze muszą wtedy zrezygnować z weekendowego odpoczynku i stawić się w pracy wtedy, kiedy inni mają wolne. Dokładnie tak było i tym razem.

Tłumaczenie symultaniczne – walka o prawa zwierząt

Tłumaczenie symultaniczne
Tłumaczenie symultaniczne

To tłumaczenie wymagało również nie lada przygotowania. Oczywiście, tematyka jest jak najbardziej na czasie. Walka o prawa zwierząt i traktowanie ich jak członków rodziny równych człowiekowi to bardzo aktualne tematy. Nie oznacza to jednak, że przygotowanie było łatwe. Wręcz przeciwnie – komunikacja między ludźmi i psami to temat trudny do tłumaczenia, bo w Polsce jeszcze mało opisany. Wystarczy poszukać źródeł. Tych anglojęzycznych jest mnóstwo. Tłumacze nie mieli więc problemu z przygotowaniem się z terminologii angielskiej. Źródeł polskojęzycznych jest jednak stosunkowo mało. Tłumacze musieli więc bazować na wiedzy o komunikacji międzyludzkiej, którą – z racji zawodu – oczywiście posiadają. Aby uzupełnić ją o komponent „psi”, musieli jednak postarać się dużo bardziej.

Bardzo często dzieje się tak z dziedzinami, które w Polsce dopiero „raczkują”. Terminologia i źródła obcojęzyczne nie stanowią wtedy problemu. Ten pojawia się przy konieczności wyrażenia tej samej myśli po polsku. Zdarza się, że odpowiednika po prostu jeszcze… nie ma. Co wtedy powinien zrobić tłumacz? Nie ma określonego wyjścia z sytuacji. Dobór najlepszego wymaga znajomości branży i swoich odbiorców. Często bywa tak, że powszechnie używa się opcji anglojęzycznej. Jeśli tłumacz wie, że tak jest i że wszyscy go zrozumieją, powinien jej użyć. Jeśli jednak angielski termin nie jest znany słuchaczom, tłumacz musi dążyć do tego, żeby wszyscy go zrozumieli. Może, jeśli jest kreatywny i szybki, wymyślić zgrabny odpowiednik. Dużo częściej jednak tłumacze zamiast terminu podają jego krótki opis, żeby słuchacz wiedział, o co chodzi. Oczywiście, wymaga to od tłumacza doskonałej znajomości tematu, co znów sprowadza się do jednego: do gruntownego przygotowania.

Na podstawie opisywanego wydarzenia można stwierdzić, że nic nie jest dla nas przeszkodą do kompleksowej organizacji tłumaczenia. Zapewniamy niezbędny sprzęt, w tym przypadku kabinę i 90 odbiorników. Zapewniamy również pracujących w dowolny dzień, profesjonalnie przygotowanych tłumaczy. Jak widać, sprostamy nawet największym wyzwaniom, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Summary
Tłumaczenie symultaniczne
Article Name
Tłumaczenie symultaniczne
Description
Wspominaliśmy ostatnio, jak szeroki jest zakres tematyczny tłumaczeń symultanicznych z języka angielskiego, które wykonujemy. Ostatnio mieliśmy okazję jeszcze bardziej go poszerzyć. W weekend 1 i 2 lutego nasi tłumacze wykonali bowiem tłumaczenie symultaniczne podczas szkolenia dotyczącego komunikacji ludzi i psów. Wykorzystali do tego nasz sprzęt – jedną kabinę oraz 90 odbiorników.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo