Tłumaczenie ustne konsekutywne


Tłumaczenie ustne konsekutywne

Tłumaczenie ustne konsekutywne – język angielski 29.01.2020 r.

Choć realizujemy tłumaczenia ustne konsekutywne z wielu języków, bardzo często wracamy do angielskiego. Dzięki temu rozpiętość tematów, z jakimi spotykają się nasi tłumacze tego języka, jest ogromna. Kolejny temat dołączył do tego grona 29 stycznia. Wtedy nasz tłumacz ustny języka angielskiego realizował przekład składający się z dwóch etapów. Pierwszym była szeptanka, drugim – tłumaczenie konsekutywne.

Tłumaczenie ustne w międzynarodowej szkole

Tłumaczenie ustne konsekutywne
Tłumaczenie ustne konsekutywne

Tematyka realizowanego przez nas tłumaczenia ustnego konsekutywnego nie była specjalistyczna. Przekład dotyczył bowiem spotkania rodziców z dyrekcją międzynarodowej szkoły w Warszawie. Można więc było spodziewać się tematów ogólnych oraz tych związanych z edukacją. Nie jest to więc dziedzina, która wymaga długiego przygotowania np. pod względem terminologii.

W przypadku tego tłumaczenia bardziej złożony był jego typ, podobny do jednej z naszych ostatnich realizacji. Najpierw bowiem tłumacz wykonywał tzw. szeptankę. Dla przypomnienia – jest to rodzaj tłumaczenia symultanicznego, które wykonuje się bez sprzętu. Tłumacz siedzi obok lub za osobą/kilkoma osobami, które potrzebują przekładu. Słucha mówcy i na bieżąco wykonuje tłumaczenie, szepcząc do odbiorców. Oczywiście stąd wzięła się nazwa tego typu tłumaczenia. Po szeptance na obsługiwanym przez nas spotkaniu nastąpiło tłumaczenie konsekutywne. Dotyczyło ono, podobnie jak ostatnio, części z pytaniami i odpowiedziami.

Nie będziemy ponownie wspominać o tym, jak wiele sprawności wymaga płynne przejście pomiędzy jednym typem tłumaczenia a drugim. Dość powiedzieć, że nasz tłumacz poradził sobie z tym znakomicie. Jest to bowiem rzecz trudna, ale doświadczenie w tego typu tłumaczeniach jest bardzo pomocne. Nasi tłumacze takie doświadczenie posiadają. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować różne typy tłumaczeń, nawet wykonywane przez jednego tłumacza. Jednocześnie mamy pewność, że jakość wykonanego tłumaczenia nadal będzie najwyższa.

Summary
Tłumaczenie ustne konsekutywne
Article Name
Tłumaczenie ustne konsekutywne
Description
Choć realizujemy tłumaczenia ustne konsekutywne z wielu języków, bardzo często wracamy do angielskiego. Dzięki temu rozpiętość tematów, z jakimi spotykają się nasi tłumacze tego języka, jest ogromna. Kolejny temat dołączył do tego grona 29 stycznia. Wtedy nasz tłumacz ustny języka angielskiego realizował przekład składający się z dwóch etapów. Pierwszym była szeptanka, drugim – tłumaczenie konsekutywne.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo