Tłumaczenie z węgierskiego dla MKiDN


Tłumaczenie z węgierskiego dla MKiDN

W ubiegłą środę mieliśmy przyjemność organizować równocześnie dwa tłumaczenia, podczas których wspieraliśmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tłumaczyliśmy na język niemiecki oraz na język węgierski. Dlaczego tłumaczenie z węgierskiego było szczególnie ważne?

W ostatnim czasie Ministerstwo Kultury aktywnie działa na polu organizowania międzypaństwowych konsultacji i spotkań. Daje to możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia odpowiadających mu resortów z innych krajów. Tłumaczenie na język węgierski odbywało się w Gdańsku. Delegacja polskiego resortu kultury spotkała się tam z węgierskimi urzędnikami, zajmującymi się kwestiami propagowania i szeroko pojętych działań związanych z kulturą i tradycją Węgier. Konsultacje miały na celu wymianę doświadczeń i usprawnienie działań podejmowanych przez MKiDN. Rozmawiano m.in. o organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkaniach międzynarodowych czy ochronie zabytków.

Sejm RP przyjął w lutym br. uchwałę, na mocy której rok 2016 ustanowiono „Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej”. W związku z tym projektem należy się spodziewać wielu spotkań pomiędzy przedstawicielami tych dwóch państw. Spotkań nie tylko w zakresie współpracy kulturalnej, ale również działań organizowanych wspólnie przez inne resorty tych krajów.

Tłumaczenie z węgierskiego – podsumowanie

Dzięki szerokiemu zakresowi działań, jakie prowadzi Ministerstwo, mamy okazję brać udział w bardzo ciekawych projektach i wspomagać je swoimi usługami tłumaczeniowymi w wielu kombinacjach językowych. Język węgierski jest rzadko spotykanym jeśli chodzi o ilość osób biegle nim władających. Jednak w naszym zespole znajdują się specjaliści, którzy mogą pochwalić się wiedzą i nieocenionym doświadczeniem z zakresu przygotowywania tłumaczeń zarówno pisemnych, jak i ustnych. Dzięki ich wiedzy i niezmiennie perfekcyjnemu przygotowaniu możemy pochwalić się licznymi spotkaniami, podczas których mieliśmy okazję wspierać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekładem właśnie z oraz na język węgierski.

Dziękujemy za zaufanie!