Tłumaczenia biznesowe


Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia biznesowe – język angielski 05.11.2019

Dnia 5 listopada wykonywaliśmy ustne tłumaczenie konsekutywne dla jednego z naszych stałych klientów. Obejmowało ono kombinację polski-angielski i dotyczyło szeroko pojętej branży HR. Mówiąc krótko, były to rozmowy wewnętrzne w firmie klienta, dotyczące dalszego rozwoju tejże firmy.

Tłumaczenie obejmowało jedynie dwie godziny, a więc dość krótko jak na tłumaczenie konsekutywne, ponieważ tłumaczenia biznesowe tego rodzaju przekłady mogą trwać nieraz cały dzień. Tematyka nie wydaje się być bardzo złożona, jednak przygotowanie się do tego przekładu przez naszego tłumacza języka angielskiego mogło być nieco utrudnione, gdyż podane zagadnienie jest tak ogólne, że praktycznie nie było możliwości odświeżenia sobie terminologii z konkretnego zakresu. Tłumacze muszą być jednak na to przygotowani. Nie zawsze klienci mogą i chcą dostarczyć im szczegółowych informacji. Szczególnie jeśli zależy im na poufności, tak jak w tym przypadku.

poufność tłumaczenia biznesowego

Przy okazji warto omówić temat poufności w przypadku tłumaczeń ustnych. W przypadku tłumaczy przysięgłych sprawa jest uregulowana odgórnie. Tłumacz przysięgły, zgodnie z ustawą o tym zawodzie i treścią ślubowania, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które dotarły do niego podczas tłumaczenia. Jest to treść artykułu 14, ustęp 1, punkt 2 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Musimy jednak pamiętać, że ustawa ta nie obejmuje tłumaczy niezaprzysiężonych, którzy bardzo często wykonują właśnie tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Nie oznacza to jednak, że informacje padające podczas tłumaczonego wydarzenia mogą zostać przez tłumacza ujawnione. Pomijając oczywiście fakt, że tłumacz sam z siebie powinien zachowywać dyskrecję, my, jako biuro, również dbamy o to, aby informacje dotyczące naszych klientów i ich wydarzeń pozostawały poufne.

W naszym regulaminie znaleźć można punkt, zgodnie z którym treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych jest poufna i nie jest udostępniana osobom trzecim, chyba że jest to treść, którą można znaleźć w ogólnodostępnych materiałach, np. w Internecie. Podobny zapis znajduje się w zobowiązaniach, które podpisał każdy z naszych tłumaczy. W przypadku opisywanego wydarzenia, przekład dotyczył jednak wewnętrznych ustaleń firmy, które nie są nigdzie upubliczniane. Co za tym idzie, tłumacz w pełni zachowa poufność. Nasze biuro gwarantuje to w 100%.

Nasi stali klienci ufają nam, cały czas powierzając nowe zlecenia. Wiedzą, że nawet poufne informacje dotyczące wewnętrznych spraw ich firmy są z nami bezpieczne!

Summary
Tłumaczenia biznesowe
Article Name
Tłumaczenia biznesowe
Description
...warto omówić temat poufności w przypadku tłumaczeń ustnych. W przypadku tłumaczy przysięgłych sprawa jest uregulowana odgórnie. Tłumacz przysięgły,...
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo