Tłumaczenie konsekutywne śniadania prasowego


Tłumaczenie konsekutywne śniadania prasowego

Tłumaczenie konsekutywne śniadania prasowego – język angielski 23.10.2019

Jak nietrudno domyślić się z naszych opisów, wykonujemy wszelkie rodzaje tłumaczeń podczas bardzo różnorodnych wydarzeń właściwie z wszystkich Tlumaczenie konsekutywne sniadania prasowego branż. Dnia 23 października podjęliśmy się tłumaczenia konsekutywnego w kombinacji polski-angielski podczas śniadania prasowego, którego tematem było uzyskanie przez jednego z wiodących producentów betonu towarowego certyfikatu Concrete Sustainbility Council (w skrócie CSC).

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne, czyli inaczej następcze, jest bardzo często wykorzystywane podczas takich spotkań, szczególnie jeśli mają odbyć się one w ograniczonym gronie. Po pierwsze, nie trzeba logistycznie rozplanowywać umieszczenia kabiny ani wydawania odbiorników. Po drugie i w tym przypadku dużo ważniejsze, tłumacz może przekładać nie tylko wypowiedzi tej osoby, która znajduje się aktualnie przy mikrofonie. Może również słyszeć i tłumaczyć pytania padające z sali bez mikrofonu, co przy tego typu wydarzeniach jest dość powszechne. Ciekawym aspektem tego rodzaju przekładu jest, że przy stosowaniu odpowiedniej notacji tłumacz może nieraz dość wiernie odtworzyć fragmenty wypowiedzi po dłuższym czasie, co przy ulotnym tłumaczeniu symultanicznym jest niemożliwe.

Tłumacz techniczny

Po wyborze odpowiedniego typu tłumaczenia do wydarzenia, potrzebny jest oczywiście odpowiedni wybór tłumacza. Dzięki temu, że nasz zespół składa się z tłumaczy o różnych zainteresowaniach i dziedzinach specjalizacji, jesteśmy w stanie przekładać podczas wydarzeń takich jak to, to znaczy związanych z wysoko wyspecjalizowanymi branżami. Podczas tego śniadania prasowego tłumacz musiał bowiem być przygotowany pod względem terminologii z dziedziny budownictwa i produkcji betonu, ale także związanej z certyfikatem CSC oraz szeroko pojętym zielonym budownictwem, którego docenieniem jest przyznany naszemu klientowi certyfikat.

Jak widać, wykonujemy nawet wysoce specjalistyczne tłumaczenia konsekutywne, wymagające refleksu i umiejętności reagowania na niespodziewane zmiany tematu. Nasi tłumacze, nie tylko ustni, ale też pisemni, są specjalistami w różnorodnych dziedzinach, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać usługę niezależnie od tego, jakiego tematu dotyczy.