Tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego z multifonami


Tłumaczenie konsekutywne z języka niemieckiego z multifonami

W dniu 12 października nasze biuro tłumaczeń wykonało kolejne zlecenie tłumaczenia ustnego dla jednej z instytucji państwowych (tłumaczenie konsekutywne). Przekład odbył się w kombinacji językowej niemiecki-polski i polski-niemiecki i dotyczył tematyki historycznej.

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne odbyło się podczas posiedzenia dziesięcioosobowej komisji, której obrady skupiały się na tematyce historycznej – w wydarzeniu wzięło udział po pięciu reprezentantów dla każdej ze stron. Forma tłumaczenia była dość nietypowa, ponieważ brało w nim udział dwóch tłumaczy języka niemieckiego, którzy naprzemiennie wykonywali tłumaczenie konsekutywne. Stronę niemiecką wspierał tłumacz wykonujący przekład z niemieckiego na polski, a stronę polską wspierał tłumacz, który przekładał treść z polskiego na niemiecki. Poza obecnością tłumaczy zapewniliśmy dodatkowo multifony, z których korzystali uczestnicy wydarzenia. Wykonaliśmy również nagranie treści konferencji. Nagrania w trakcie zleceń dla instytucji państwowych wykonujemy dość często, ponieważ dzięki temu zapis treści mówionej w trakcie konferencji, może zostać omawiany podczas kolejnych wydarzeń.

Ogromnie dziękujemy za kolejne powierzone nam zlecenie. Bardzo chętnie wykonujemy zlecenia dla instytucji rządowych, ponieważ wielu z naszych tłumaczy specjalizuje się właśnie w tej dziedzinie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!