Tłumaczenie informatyczne konsekutywne


Tłumaczenie informatyczne konsekutywne

Tłumaczenie informatyczne konsekutywne – język angielski 10.12 i 17.12.2019 r.

Opisywaliśmy już przypadki, kiedy nasz tłumacz pracował kilka razy w ramach jednego zlecenia dla jednego Klienta. Tym razem było podobnie. Nasz tłumacz języka angielskiego dwa razy w odstępie tygodnia pracował dla tego samego Klienta, dokonując przekładu konsekutywnego dotyczącego zagadnień z branży IT. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 10 grudnia, tłumacz pracował przy nim w bloku trwającym trzy godziny. Drugie i zarazem ostatnie wydarzenie z tej serii miało miejsce 17 grudnia i trwało o godzinę krócej.

Branża IT

Tłumaczenie informatyczne konsekutywne

Choć podaliśmy ogólną tematykę – technologia informacyjna – trudno byłoby powiedzieć, że w niej zamknęło się tłumaczenie. Było ono bardzo wielowymiarowe. Dotyczyło oczywiście branży IT, ale nie tylko. Traktowało bowiem również o zagadnieniach prawnych i formalnych. To wydarzenie i tłumaczenie jest więc kolejnym dowodem na to, że tłumacz nie może specjalizować się w jednej, wąskiej dziedzinie. Informatyka to dość szeroka dziedzina techniczna. Nawet specjalizowanie się w niej całej naszemu tłumaczowi w tym przypadku by nie wystarczyło. W trakcie wydarzenia poruszano również kwestie prawne i formalne, więc wymaga to orientacji w dziedzinie prawa.

W przypadku tego wydarzenia, ciekawa była nie tylko jego tematyka, ale również forma – miało ono formę negocjacji. Jest to informacja szczególnie ważna dla tłumacza. Po pierwsze, musi on sprawnie przełączać się między tłumaczeniem z polskiego na obcy a z obcego na polski. W przypadku tłumaczenia np. przemówień nie ma takiego problemu. Mówca mówi przykładowo tylko w obcym języku, co powoduje, że tłumacz mówi tylko po polsku. Przy formie takiej jak negocjacje, kiedy tłumacz musi przełączać się między jednym językiem a drugim. Łatwo o interferencję językową, czyli np. wtrącanie słów z jednego języka do drugiego. Uniknięcie interferencji wymaga szczególnego skupienia się nad każdym wypowiadanym słowem. Drugą trudność podczas przekładu negocjacji tłumacz może napotkać w przypadku, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli, np. jedna strona mocno się zdenerwuje. Tłumacz musi mniej więcej przełożyć intencję mówcy, jednak nie powinien  wyrażać emocji tak żywiołowo, ponieważ byłoby to nieprofesjonalne. Tłumacz w takiej sytuacji powinien być „cieniem” klienta – wkładać w przekład tylko tyle emocji, ile potrzebne będzie drugiej stronie do zrozumienia intencji mówcy.

 Z przyjemnością wsparliśmy naszego Klienta w negocjacjach poprzez wykonanie dla niego tłumaczenia. Mimo szerokiej dziedziny i wymagającej formy, byliśmy w stanie zapewnić profesjonalną usługę.

Summary
Tłumaczenie informatyczne konsekutywne
Article Name
Tłumaczenie informatyczne konsekutywne
Description
Opisywaliśmy już przypadki, kiedy nasz tłumacz pracował kilka razy w ramach jednego zlecenia dla jednego Klienta. Tym razem było podobnie. Nasz tłumacz języka angielskiego dwa razy w odstępie tygodnia pracował dla tego samego Klienta, dokonując przekładu konsekutywnego dotyczącego zagadnień z branży IT. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 10 grudnia, tłumacz pracował przy nim w bloku trwającym trzy godziny. Drugie i zarazem ostatnie wydarzenie z tej serii miało miejsce 17 grudnia i trwało o godzinę krócej.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo